Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švaipýties
Reikšmė:
križenti, šaipytis
Straipsnelis:
[Aptariami liaudies etimologijos ir panašūs atvejai]. Kartais tokiu atveju pakeičiama daugiau garsų arba iš dviejų žodžių padaromas vienas, pvz., švypsena "šypsena" (šỹpsena + vėpsoti).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas