Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švaisìnti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą. Atvejai, kai laukiamo brūkšnelio trūksta, pvz., spėjami -ina- klasės veiksmažodžiai: […] pr. erschwāistiuns, dėl paliudyto -ina- prezenso erschwāigstinai interpretuotinas kaip /ersváistinuns/. Tai yra denominatyvas, padarytas iš tā abstrakto: *sváist-ina : *svaista (iš *švait-tā), pastarasis paliudytas formoje pr. swāigstan. Plg. lie. švaisinù, švaisìntišvaisà. Pamate glūdintis veiksmažodis su o balsių kaitos laipsniu šaknyje matomas lie. švait-ýti caus. (s. sl. světiti).
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas