Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švañkšti
Straipsnelis:
[Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Dėl ide. palatalizuotų fonemų antrinės palatalizacijos atsiranda tiktai liežuvio priešakinės afrikatos: *ghi̯ > ; *gi̯ > č; ki̯ > čʿ]. Ide. *k̑u̯onki̯o- > arm. šunčʿ, -oy ‘alsavimas, dvasia’ (plg. lie. švañkšti ‘kvėpuoti, šnarpšti, sunkiai alsuoti’) (ide. *ki̯ > arm. čʿ).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 58
Antraštė:
švañkšti
Reikšmė:
keuchen, schauben; hohl oder röchelnd atmen; heiser reden; plappern
Straipsnelis:
žr. svagėti
Šaltinis:
Schall 1966, 32
Antraštė:
švañkšti
Straipsnelis:
žr. kvankšti
Šaltinis:
Andersen 2003, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas