Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švánkus
Reikšmė:
‘padorus, tinkamas’
Straipsnelis:
Gr. πέμπω ‘nusiųsti’ neturi nusistovėjusio aiškinimo (plg. Boisacq, Dic.⁴ 765; J. B. Hofmann, Etym. Wb. 261). Kyla klausimas, ar πέμπω taip pat nėra susijęs su veiksmažodžiu, reiškiančiu ‘sutvarkyti, paruošti’. Taigi aš galvoju apie ide. *k̑u̯enqʷ-, kuris laikomas gr. κομψός ‘elegantiškas, gražus’ ir lie. švánkus ‘padorus, tinkamas’ šaltiniu (plg. Walde-Pokorny I 471) [52]. Priskirtą ide. *k̑u̯enqʷ- reikšmę ‘sutvarkyti, paruošti’, aiškiai išreiškia lie. švánkus ir gr. κομψός < ‘sutvarkytas, paruoštas’: plg. vok. geschickt ‘prideramas, apsukrus, jautrus’ tokiu būdu susigiminiavusį su schicken, kurio pirminė reikšmė – ‘sutvarkyti, paruošti’. Tai ide. *k̑u̯enqʷ- ‘sutvarkyti, paruošti’ papildo gr. πέμπω ‘nusiųsti’, πομπός ‘vadovas’, etc. Pagal Boisacqą (Dic.⁴ 490) gr. κομψός ‘gražus, puošnus’ < ide. *k̑u̯onqʷ-so- > *k̑u̯onqʷ-so-. Schwyzeris (Griech. Gram. I 302) mano, kad gr. κομψός dėl metatezės iš *πογκσος < *k̑u̯onqʷ-so-. Aš pirmenybę teikiu šiam aiškinimui. Lie. švánkus < ide. *k̑u̯enqʷ-, reiškusio ‘sutvarkyti, paruošti’ aiškinimas leidžia visiškai atmesti labai painią Špechto (Der Ursprung… 121 ir t. t.) etimologiją iš ide. *k̑eu- ‘blizgėti’. Antra vertus, ide. *k̑u̯enqʷ- reikšmė skatina atsisakyti toch. B cäñc- ‘patikti’, A ciñcär ‘žavus, malonus’ lyginimo su gr. κομψός ir lie. švánkus, kurį buvau suformulavęs Lexique étymologique des dialects tokhariens, 51 ir Morphologie comparée du tokharien, 44.
Šaltinis:
Windekens 1959, 52–53
Antraštė:
švánkus
Straipsnelis:
A. J. Vindekensas (A. J. Windekens, Études sur le vocabulaire grec et prégrec, Lingua Posnaniensis 7, 1958, 47–53) atsisako nuo toch. B cäñc, A ciñcär gretinimo su lie. švánkus.
Šaltinis:
Топоров 1963c, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas