Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švarkai
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie drabužių pavadinimus XVII a. latvių kalbos žodynuose. Autorė pateikia J. Endzelīno, kuris la. svārki ir lie švarkai sieja su viduramžių lo. sar(i)ca, ir K. Karulio, kuris abejoja minėtųjų žodžių siejimu su viduramžių lo serica ir sieja su ide. *serk- ‘pinums’, nuomones.
Šaltinis:
Jansone 1998, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas