Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šventastis
Straipsnelis:
šventastis (: sl. *svętostь, le. świętość, r. святость); la. svę̀tki (: r. святки). […] Šie baltų žodžiai arba paskolinti iš slavų, arba sudaryti veikiant atitinkamiems slavų kalbų žodžių darybos modeliams.
Šaltinis:
Топоров 1986 (1988), 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas