Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šver̃liokas
Straipsnelis:
šver̃liokas ‘prastas viršutinis drabužis – švarkas, apsiaustas“. Gal kartais gali būti sietinas su šérliokas, šer̃lokas ‘ryškiai raudonas audeklas, drabužis’. Retas pavadinimas (Škn; LKŽ XV 517). Dar plg. nušverliokúoti ‘nueiti skvernais maskatuojant’ (Srd).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas