Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šviedrus
Straipsnelis:
Ginčijamas klausimas, ar galima rekonstruoti išplėstinį su d variantą *k̑weid+ remiantis germanų kalbomis ir lie. šviedrùs ‘spindintis, skaistus’; s. i. śvindate ‘tai yra balta’. Bet šviedrùs (kaip ir šveidrus ‘tas pat’) gali būti kontaminacija žodžių svidùs ‘šviečiantis’ (plg. svidėti ‘šviesti’) ir šveitrus ‘tas pat’ (plg. Fraenkel II 1053)…
Šaltinis:
Nyman 1979, 144

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas