Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šviesà
Straipsnelis:
Ernout-Meillet DELL³ 808–9 teigia, esą lo. žodžio obscūrus prieb. b nurodąs, jog lo. leksema sinchroniškai skaidyta ob-scūrus. Protingiau čia įžvelgti priešd. ob(s)-, reiškiantį ‘esąs ant kelio, trukdąs’. Kelt. kalba paliudija šaknį *kʷeis- ‘matyti, suprasti’. S. air. v. adci ‘mato’ pamatuotinas tik [98] *kis- (plg. neveik. r. preterit. cess). Kad air. žodžio pradžios garsas ir vokalizmas esą pirminiai, patvirtina s. air. cíall = kimr. pwyll < *kweis-lā, plg. Thurneysen, A Grammar of Old Irish 439 § 708 bei 192 § 215. Toliau įrodinėjau [RHA 11 (58) 1956, 23–24], kad het. suwaya- ‘anschauen’ gretintinas su kelt. *kweis-; tada mūsų pagrindas yra *k̑u̯eis-. Tada minėtuosius žodžius galime sieti su lie. šviesà bei lizdu *k̑u̯ei-, JEW 628–9. Jeigu minėtą lo. verbal adjective kildiname iš *k̑u̯eis-, tada gauname *k̑u̯oiso- > pralotynų *quoiso- > *-q(u̯)ūro > -cūrus. Dūrinio obs-cūrus reikšmė ‘in sight obstructed’.
Šaltinis:
Hamp 1982/1983, 98–99
Antraštė:
šviesa
Straipsnelis:
Lie. šviesa, s. sl. svělŭ, r. svet ir kt. slaviški žodžiai: lie. šviesti, s. sl. světiti ‘šviesti’, s. i. çveta ‘baltas’, go. hweits ‘t. p.‘.
Šaltinis:
Buck 1949, 60
Antraštė:
šviesà
Straipsnelis:
Lie. šviesà ‘hell, licht’ iš *šveit-sā, *šveit-s-, plg. šviẽtė.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas