Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švỹpsena
Reikšmė:
šypsena
Straipsnelis:
žr. švaipytis
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas