Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švytė́ti
Reikšmė:
leuchten, glänzen
Straipsnelis:
žr. kviečiai
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 53–54
Antraštė:
švytė́ti
Straipsnelis:
Bendrų slavų ir baltų žodžių, turinčių bendraties priesagą -ěti yra nedaug, pvz., s. sl. svьtěti, svьti ‘šviesti’ : lie. švytė́ti, švìta.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas