Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šỹdas
Straipsnelis:
Šỹdas ‘tiulis uždengti veidui, vualis’, plg. vok. ž. sīde ‘šilkas’ (FrnW 979). Į vokiečių kalbą pateko iš liaudies lotynų kalbos, plg. lo. sēta ‘šilkas’ (Kluge 699; Pfeifer 121). Lie. šỹdas randamas kai kuriuose rašto paminkluose, vartojamas bendrinėje kalboje (N 517; KŽ 2403; LKŽ XIV 733; DŽ¹ 811). Raštų kalboje žodis vartojamas jau nuo XVII a., tačiau tuomet jo reikšmė buvo ‘permatomas, plonas audeklas’ (Lex 423; Q 292; MŽ 411; [K 426]). Šis skolinys yra ir latvių kalboje, plg. la. zĩde, zĩds ‘šilkas’, bendrinės žodis (Sehwers 165; ME IV 732; LVV 873). Beje, jį turi ir estai, plg. es. siit ‘šilkas’.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110
Antraštė:
šỹdas
Straipsnelis:
Fr. 979 s. v. šỹdas skaitoma šỹdras ‘Nett, Gardinenzeug’. Ar čia ‘Nett’ korektūros klaida vietoje ‘Netz’, ar čia yra vok. ž. forma (v. v. a. , v. ol. nette, s. friz. ne(te), s. saks. net(t) ir t. t.?
Šaltinis:
Schwentner 1965, 112
Antraštė:
šydas
Straipsnelis:
Dauguma žodžių, reiškiančių ‘šydas, vualis’, etimologiškai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘dengti’, ‘kažkas įvynioto; smth. wrapped about’, ‘kabantis, karantis’, ir t. t. arba su sąv. ‘geras audinys’. Lie. šydas < vok. ž. sīde ‘šilkas’. Semant. plg. s. isl. līm ‘lininis audinys’ ir ‘nuotakos vualis’.
Šaltinis:
Buck 1949, 436

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas