Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šỹpsena
Straipsnelis:
Kada pamatinis žodis parinktas vykusiai, tik atsitiktinai darinio sandara gali būti suvokta klaidingai, plg. šỹpsena : šýpsoti priskyrimą prie abstraktų su priesaga -sena (91 p.) ir netgi svarstymą, ar tai negalėtų būti vienas iš tos priesagos formavimosi (-sena < -s-ena) bei išplitimo židinių (94 p.), nors iš tiesų šio darinio skaidymasis šỹps-ena šiandien yra dar tikresnis negu praeityje (su priesaga -sena iš veiksmažodžio šypsóti įmanomas tiktai abstraktas šypsósena!).
Šaltinis:
Urbutis 1975, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas