Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šypsotis
Straipsnelis:
Lie. šypsotis, šalia šiepti, šaipytis, etimol. neaišk. Bet plg. s. i. çiprā – retai ‘nosis’, dažniau ‘skruostai’ ar ‘lūpos’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1108
Antraštė:
šypsótis
Straipsnelis:
[Lie. kalba pažįsta geroką būrį formanto -soti, 3. Präs, -so v., kurie vienaip ar kitaip reiškia ‘in einem bestimmten Zustande verharren’. Tie -soti v., kurie atsiradę dėl analogijos resp. kontaminacijos, yra ypač įdomūs indoeuropeistikos metodologijai.] Lie. šypsótis, šỹpsosi ‘im Zustande des Lächelns verharren; lächeln’ yra formanto -soti vedinys, pamatuotas v. šiẽpti, šiẽpia ‘Zähne fletschen’. Jeigu nepamiršime, kad formant. -soti vedinių šaknyje niekada nebūna i- arba u- diftongų [pastarieji keičiami ilgaisiais y (ī) arba ū], tada bus suprantamas ir minkštasis darinio šypsótis šaknies vokalizmas. Dėl šypsótis įtakos v. vėpsóti yra pertvarkytas į vypsóti, vỹpso ‘mit halboffenen Lippen Lastehen’.
Šaltinis:
Otrębski 1963b, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas