Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
žr. ūdras
Šaltinis:
Stundžia 1978, 116
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
[Autorius pateikia pavyzdžius, rodančius, kad darant sf iš sm, šaknies vokalizmas pailgėja (vr̥ddhi), pr. várna (< u̯ōrnā-) : var̃nas (< u̯orno-). Taip pat santykiauja udro- (av. udra-, s. v. a. ottar ir kt.) su ūdrā- (lie. údra, la. ûdr(i)s, r. vydra)]. LKŽ XVII 361 užfiksuota tik ū́dras sm (3).
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 8
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
Pr. udro ‘ūdra’, plg. lie. údra, r. výdra ‘t. p.’, s. i. udráḥ ‘vandens gyvūnas, ūdra’, gr. ὕδρος (-α) ‘vandens gyvatė’, s. v. a. otter ‘ūdra’.
Šaltinis:
Euler 1985b, 91
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
S. v. a. ottar ‘ūdra’ (s. i. udrạ́ ‘vandens gyvūnas’, gr. hýdros, hýdrā ‘vandeninė gyvatė’, lie. udra ‘Fischotler’, ide. *ud-ro-) […].
Šaltinis:
Greule 1971, 43
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
udro E. 667 ‘Otter, ūdra’: lie. ū́dra, la. ûdrs, s. sl. выдра, s. isl. otr, av. udra- ‘t. p.’, gr. ὕδρᾱ ‘Wasserschlange’, s. i. udra-ḥ ‘ein Wassertier’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 252 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 330
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
Oset. wyrd / urdæ ‘ūdra, Lutra’. Grupė rd neretai atsiranda kaip metatezė iš dr: rdyn ‘svogūnas’ iš *druna-, rdū ‘plaukas’ iš *drau- ir kt. Žodžiuose wyrd / urdæ turime tokių pat hipotezę. Dėsningai kildinama iš *udra-, ide. *udro- ir susijęs su *udor-, *wedor- ‘vanduo’ (Pokorny 78 ir toliau). Ide. gentys gerai pažinojo šį žvėrelį dar savo protėvynėje, t. y. mažiausiai nuo ketvirtojo tūkstantmečio pr. m. e. Leksiniai atitikmenys: pahlevi udrak, av. udra- ‘ūdra’, s. i. udra- (kažkokio vandens žvėrelio pavadinimas), dardų ūdr, landa udr ‘ūdra’ (Turner I 96), r. выдра, le. wydra, lie. ū́dra, s. isl otr, s. v. a. ottar, vok. Otter, Fisch-otter ‘ūdra’, gr. ὕδρα ‘hidra’, ἔνυδρις ‘ūdra’. Lo. lutra ‘ūdra’ yra tabu deformacijos arba kontaminacijos *utra (←*udra-) su lutum ‘purvas’ rezultatas, plg. Ernout-Meillet 570. Iš alanų (sarmatų) eina komi vurd, udmurtų vudor ‘ūdra’ (…) Вс. Миллер, ОЭ III 144; Gr. 19, 36.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 120
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
žr. ūdras
Šaltinis:
Stundžia 1994, 21
Antraštė:
ū́dra
Straipsnelis:
žr. audinė
Šaltinis:
Young 2001, 165–166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas