Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́kauti
Straipsnelis:
Pr. aukis ‘grifas’, matyt, atsiradęs iš pamėgdžiojimo paukščio riksmo. Dėl to lyginama su la. aũka ‘sūkurys’, ‘stiprus vėjas’, kuris siejasi su lie. áukterti, išaũkti, áuksėti, ū́kauti, uksė́ti ir pan., la. ûkšuôt, ûkšêt, r. у́кать, s.-kr. у̑к, у̏ка, у́кати ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 148

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas