Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́tkis
Straipsnelis:
Ū́tkis ‘skrybėlė’, plg. vok. Hut (?) ‘t. p.’. Šis skrybėlės pavadinimas paplitęs ir kitose germanų kalbose, plg. ang. hat, da. hat, šv. hatt ir kt. Germaniški pavadinimai mėginami sieti su ide. šaknimi *kadh- ‘saugoti, dengti’ (Kluge 322; Klein 707, 741; Pokorny 516). Lie. ū́tkis pasitaiko vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 123). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, vad. V. Vitkauskas, V., 1977; Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, Chicago, 1949]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas