Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žė̃bti
Straipsnelis:
žr. žebenkštė
Šaltinis:
Laumane 1987b, 186–196
Antraštė:
žė̃bti
Straipsnelis:
Iš trm. g̑ēb-. […] < ide. k̑ēp- (…) perimti lie. žė̃bti ‘mit langen Zähnen essen’, la. zebenieks ‘arklio abrakilnėlė’ […]. Ide. k̑ēp-/k̑ōp- […] glūdi taip pat n. v. a. Hafer, Haber, s. š. germ. hafri ‘avižos’, lie. šãpas ‘Halm’ ir kt., šãpai ‘Rückstand, den die Überschwemmung auf den Feldern zurückläßt’, s. i. śāpaḥ upe nuplukdytasis’, śāpeṭa- ‘atneštas, atplukdytas meldas’ ir kt. Plg. Fraenkel II 963, Mayrhofer, Kurzgefaßtes etym. Wörterbuch des Altindischen, 1956–80, III 324; Frisk GEW I 842; Vasmer REW I 459; Walde-Pokorny I 345 t., 348; Specht UID 27; Skok ERHSJ III 659 t.; Machek ESJČ 718, kurio siejimai tik tiek priimtini, kiek jie garsiškai ir semantiškai atitinka šį naują gretinimą. Reikšme ‘burna, snapas’ aiškinami žodžiai galėtų kaip prasl., atitinkamai prabl. veldiniai priklausyti air. gop ‘burna, snapas, snukis’ ir kt. O tm. kilmės čia yra tik tie, kas aiškintini kaip ‘avižos, pašaras’. [tm. – temematinis, temematų – dirbtinės nežinomos ide. kalbos, išsivysčiusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabl. ir prasl. kalboms su tokiais dėningumais: tenuis > media; media aspirata > tenuis; , > , / ro, lo, pavadinimas].
Šaltinis:
Holzer 1983, 339
Antraštė:
žė̃bti
Reikšmė:
(biralus) ėsti, žlioburti
Straipsnelis:
žr. žiaubti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 10
Antraštė:
žė̃bti
Straipsnelis:
žr. zablỹs
Šaltinis:
Urbutis 2001c, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas