Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãbalas
Reikšmė:
‘aklas’
Straipsnelis:
Lie. žãbalas (pateikia A. Leskien, Die Bildung d. Nom. 478 ir Jaunius Pon. Gov. II 31) galbūt atsirado dėl disimiliacijos iš *žlãbalas, plg. žlãbanoti ‘temti (akyse)’ [iš J. Rīteris, Lie.-la. vārd., Rīgā, 1929].
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 309
Antraštė:
žãbalas
Reikšmė:
aklas; apyaklis; užakęs; nemokytas
Straipsnelis:
Lie. kalboje vos keletas *-lo- priesagos darinių, pvz., rytų aukšt. žãbalas ‘aklas; apyaklis; užakęs; nemokytas’ (SP I 81 ₂₄-25, žr. LKŽ XX 2tt.), kildinamas iš *žlãbalas : žlìbti (Skardžius 1943, 173; Fraenkel LEW 1282 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas