Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãbas
Straipsnelis:
[Kai kurie paprastų darbo įrankių, namų apyvokos daiktų, tam tikrų darbų pavadinimai yra bendri germ. ir bl. kalboms]. 20. S. isl. kafi ‘supjaustyto medžio gabalas’, kefli ‘supjaustyto medžio gabalas; brūzgulis, žiodiklis, kamštis (burnai užkišti)’, v. v. ž. kavele ‘likimas, dalia, lemtis; burtas’ – visos leksemos remiasi šaknimi *gebh-. Bl. kalbose minėtąja šaknimi pamatuota: lie. žãbas ‘virbas, žagaras’, žabà ‘virbas’, žãbaras ‘sausa šaka’, žabõklis ‘apynasris, kamanos, brizgilas’, kitas vokalizmo laipsnis yra lie. žúobris ‘noragas’, la. žabuot ‘įgrūsti gyvuliui į snukį brizgilą’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 80
Antraštė:
žãbas
Straipsnelis:
žr. žibėti
Šaltinis:
Куркина 1981 (1983)b, 28–29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas