Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãgaras
Straipsnelis:
žr. žagas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 291–292
Antraštė:
žãgaras
Straipsnelis:
Žodis, reiškiantis ‘žagarus’, čākare (p. 20) [264], čākares (p. 232) tikrai susijęs su lie. žãgaras ‘dürrer Ast’ (‘sausa šaka’), žagarai ‘Reisig’ [269]
Šaltinis:
Schmid 1983, 264–265
Antraštė:
žãgaras
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. A. Zdaniukiewicz knyga „Gwara Łopatowszczyzny“ apie vieno netoli Turgẽlių esančio kaimelio lenkų šnektą.] Ryšius su lietuvių kalba rodo iki šiol, rodos, dar neaiškinti šnektos lituanizmai: żagar ‘sausa šaka’ iš lie. žãgaras.
Šaltinis:
Zinkevičius 1974d, 213
Antraštė:
žãgaras
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. żagary ‘suche gałęzie’, br. trm. жагар'ы yra skoliniai iš lie. žãgaras.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas