Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žaisti
Straipsnelis:
Ide. kalbose dauguma žodžių, reišk. ‘žaisti’, susiję su v., reišk. greitą veiksmą ‘šokti’, ‘šokinėti’ ir pan., kitų šios reikšmės žodžių šaltiniai labai įvairūs ir dažnai neaiškūs. Lie. žaisti, galbūt jei pirmin. reikšmė ‘šokinėti’, gimin. lo. haedus ‘ožiukas’, go. gaits ir t. t. ‘ožys’, s. sl. zajęcĭ ‘kiškis’, s. i. jihīte ‘pasprunka’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas