Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąv. žaizda, dažniausiai etim. siejami su tokiais veiksmažodžiais: kirsti, pjauti, plėšti, mušti, ir t. t., nes nuo šių veiksmų gali atsirasti žaizdos. Be šių šaltinių, daugelis žodžių etimol. siejami su sąv. ‘skausmas’, ‘bjaurus, dvokiantis’, ‘luošas’, ‘bėda, nelaimė’, ‘liga’ ir t. t. Lie. žaizda galbūt giminiška s. air. gōite ‘sužeistas’ (*g̑hoizd-), s. i. hiṅs- ‘sužeisti, sugadinti’, kurie < ide. *g̑heis-, prailginto varianto šaknies, matomos s. i. hi- ‘sviesti’ (extension of the root in skt. hi-).
Šaltinis:
Buck 1949, 305

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas