Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãlas
Straipsnelis:
Lie. žãlas, la. zals ‘rausvas, rudas’ sietini su bret. gell ‘rausvas, rudas’, turi ide. šaknį *g̑hel- ‘blizgėti, spindėti’ [dėl etimologijos žr. Fraenkel, LEW 1286; Pokorny IEW 429].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 86
Antraštė:
žãlas
Reikšmė:
rusvas, rausvas (apie gyvulius)
Straipsnelis:
Dažnai rytų bl. *źē̆l-/*źil- ‘želti’ šaknies vediniai yra spalvų būdvardžiai. Lie. žãlas ‘rusvas, rausvas (apie gyvulius)’ ar jo atitikmenį la. zals: alb. dhelpërë, dhelpnë ‘lapė’ (t. y. ‘rudoji’). Plg. žãlias.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 386
Antraštė:
žãlas
Straipsnelis:
žr. žalias
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas