Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žal̃gas
Straipsnelis:
žr. žalga
Šaltinis:
Stundžia 1994, 17, 20
Antraštė:
žal̃gas
Reikšmė:
lange, dünne Stange
Straipsnelis:
[Aptariami seniausi ide. skoliniai į finų-ugrų kalbas.] Suomių salko ‘lange, dünne Stange’, lapių čuolggu- ‘id.’ etc. < finų-ugrų *śalka- ‘lange Stange (ar pan.)’ yra iš ide. *g̑ʰalgʰo-/*g̑ʰalgʰā- (plg. lie. žal̃gas/žalgà ‘lange, dünne Stange’; s. v. a. galgo ‘Stange am Ziehbrunnen; Galgen, Kreuz’).
Šaltinis:
Koivulehto 2004, 284

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas