Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žaliū̃gės
Reikšmė:
unripe corn
Straipsnelis:
Ide. žodį reiškiantį ‘geltą (jaundice)’ galima rekonstruoti kaip *g̑luh₃-h₃onh₂- arba, geriau, *g̑luh₃-h₃kʷ-h₃onh₂- > *g̑lugon- ‘a blemish or yellowish appearance’ ar panašiai, atspindimą arm. dalowkn, gen. dal(n)kan ir lo. aurūgō, -ginis (su pirmojo elemento pakeitimu žodžio aurum ‘gold’ kamienu, tačiau išlaikytu galiniu segmentu). Plg. toliau iš tos pačios šaknies su *-g- arba *-k- „plėtikliais“: s. ang. gealluc ‘gallnut’, lie. žaliū̃gės [originale – žaliũgės] ‘unripe corn’, žaliū̃kė [originale – žaliũkė] ‘green frog’. Pastebėtina, kad senosios islandų kalbos žodis, reiškiantis ‘geltą’, gula yra *-ōn- kamieno.
Šaltinis:
Olsen 2010b, 150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas