Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
R. trm. зуд, зуда ‘niežai’ neturi patikimos etimologijos. Mintį, kad r. зуд galėtų būti iš mong. ǯudar ‘nešvarumas, nevalyvumas’, Fasmeris (Фасмер I 108) pagrįstai atmeta [183]. Kažin ar patikima Abajevo (Абаев I 372) hipotezė apie skolinimąsi iš s. oset., plg. oset. dūdyn ‘niežėti’. Matyt, r. зуд ir toliau turime laikyti neaiškiu. Aktualus išlieka Fasmerio (Фасмер I 108) pasiūlymas minėtą r. žodį gretinti su lie. žandus ‘suirzęs, nervingas’.
Šaltinis:
Меркулова 1970 (1972), 183–184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas