Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žarà
Straipsnelis:
Lie. žarà (žemaičiai ir jų kaimyminės šnektos) / žãras (žemaičiai bei rytų aukštaičiai) ‘aušra; pašvaistė’; pl. žãros / žaraĩ ‘spinduliai’; la. zars ‘spindulys’; plg. pr. sari E 43 ‘žarijos’ (< *žarē?) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Atitikmenys slavų kalbose (s.-kr. zòra ‘aušra’, bulg. зора ‘rytinė žvaigždė; aušra’, slovk. zora etc.; Vasmer II 81; Būga RR I 493; Fraenkel 1290) rodo -kamienės formos archajiškumą ir leidžia rekonstruoti bl.-sl. *žarā f. ‘aušra’. Turint galvoje lie. žãras = la. zars, slovn. zór (plg. derivatus s. sl. po-zorъ, č. po-zor) galima suponuoti ir bl.-(sl.) *žara- m. ‘švytėjimas, aušra’.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas