Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žari̇̀jos
Straipsnelis:
[Kalbama apie Elb. ž. 35 žodžio soanxti ‘žarija’ skaitymą kaip soarixti ir jo etimologiją.] Pr. sari turi lietuvių kalboje atitikmenį žar-i̇̀jos pl. f. Abudu yra dariniai su o laipsniu iš pamatinio kamieno, matomo lietuvių žer-/žir- : žė̃ri, žėrė́ti (duratyvas su pailginimu), žỹra < *žinra, ži̇̀rti ‘pabirti apie žiežirbas’.
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas