Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žárnos
Reikšmė:
entrails
Straipsnelis:
[Aptariamas ‘Weise dėsnis’, pagal kurį ide. sprogstamieji palataliniai priebalsiai sanskrite prarado palatalizaciją prieš *r, bet ne prieš *l:] s. i. híra- ‘band, strip’, hirā́- ‘vein’ < *g̑ʰrh₁- (plg. lo. (h)aru-spex ‘person who examines the entrails of sacrificed animals’ < *g̑ʰrh₁-u-, hariolus ‘soothsayer’ < *g̑ʰrh₁-i-, het. karāt- ‘entrails, innards’ < *g̑ʰrh₁-ód(ʰ)-) turi būti analogiškas, plg. su pilnuoju laipsniu lie. žárnos ‘entrails’ < *g̑ʰorh₁- ir, veikiausiai, gr. χορδή ‘bowel, sausage’ *g̑ʰor(h₁)-.
Šaltinis:
Kloekhorst 2011, 267

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas