Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãryti
Straipsnelis:
R. trm. зори́ть ‘naikinti, griauti’, ‘trukdyti kitą’, зо́ри́ться ‘nykti’, ‘sunkiai atkabinti nuo ko nors (užsikabinusį tinklą)’ yra pagrindas rekonstruoti porą *zoriti – *zariti. зорить yra priešdėlinė forma veiksmažodžio *oriti ‘griauti’. Semantiniu atžvilgiu svarbi konkreti reikšmė – ‘sunkiai atkabinti nuo ko nors (užsikabinusį tinklą)’, – ji leidžia зорить, зарить susieti su le. trm. zarki ‘lūžus’, ‘lengvai trūkstantis’ ir r. trm. зо́рка ‘paukščio plunksnos smaigas’ *zor-/*zar-/*zir- eilė ir nurodyti veiksmažodžiai juos leidžia semantiškai susieti su sl. *oriti ir kildinti iš ide. *g̑her ‘grandyti, brėžti, raustis’, kuriai priklauso ir lie. žer̃ti, žeriù, gr. χαράσσω ‘aštrinti, brėžti, drožinėti’. Tikslus struktūrinis atitikmuo r. зорить – lie. žãryti ‘tėkšti, plakti (apie lietų)’, ‘godžiai valgyti’, ‘vikriai ką nors daryti (pjauti, kirsti)’.
Šaltinis:
Варбот 1984, 36
Antraštė:
žãryti
Straipsnelis:
žr. žerti
Šaltinis:
Варбот 1980 (1982), 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas