Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žẽmė̃
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste. Tai leidžia žiūrėti iš naujos perspektyvos į ide. ‘Thorn’ problematiką. Žodis ‘žẽmė’ baltų-slavų kalbose:] *dʰg̑ʰem- > *dǰem- = *[ddžem-] > bl.-sl. *ǰem-, išlaikytas r. ná zemь, ó zemь (acc. sg.) ‘auf die Erde, zu Boden’, la. zem ‘unter’ (< *ǰém < loc. sg. *dʰg̑ʰ-ém, plg. dar hipostatinį darinį *ǰém-o- ‘auf der Erde / am Boden befindlich’ > lie. žẽmas ‘niedrig’), tačiau normali forma yra ii̯ā-darinys iš lokatyvo kamieno *ǰém-ii̯ā-, *ǰem-ii̯ā́- > lie. žẽmė, trm. žemė̃, la. zeme, pr. semmē, s. sl. zemlja, serb. zèmlja, č. země, le. ziemia, r. zemljá. Šalia buvo ir *ǰóm-ii̯ā-, kuris yra su vokalizmu iš stipriojo kamieno *dʰg̑ʰom- > *ǰom- > lie. trm. žãmė, pr. same.
Šaltinis:
Lipp 2009b, 83–84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas