Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žebelỹs
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Latvijos pasienyje, pietryčiuose, fiksuojamas kankorėžių pavadinimai žebelỹs, žẽbelis, žebẽlis, žẽvelis, ževelỹs; šebežìs, šebežỹs. Jie, ko gero, kilo iš garsažodžio žèbel, dar plg. žẽbelė ‘pasaka; vaiduoklis; nevykėlis, žioplys; žabalius’, žèbelis / žẽbelis ‘pasaka; plepys, niektauška’; ževelióti, ževernóti, ževergóti ‘niekus kalbėti’, ževóti ‘garsiai rėkti, šaukti’; šebaldẽlė ‘kas vis niekus kalba’, šẽbeldoti ‘erzinti, užkabinėti; atžariai meilintis’ (LKŽᵉ).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas