Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žebóti
Reikšmė:
‘(pa)žaboti, zäumen’
Straipsnelis:
sbango – taip taiso užrašymą slango E. 452 ‘Gebiss’ : lie. žabángas ‘Fallstrick’, žebóti, žeboklė ‘Gebiss’, s. isl. kefli ‘Knebel’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 571 (taip Fikas, žr. GGA 1874, 1248 t.); sbango savo ruožtu turbūt taisytinas į sabango (su s- = z-).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 300
Antraštė:
žėbóti
Straipsnelis:
žr. zablỹs
Šaltinis:
Urbutis 2001c, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas