Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žẽbras
Reikšmė:
‘buntköpfig’
Straipsnelis:
seabre (su z-) E. 570 ‘Zärte’ : la. zebre, lie. žẽbras, žr. Trautmano Apr. Spr. 422 bei ME s. v. zebre; apie tai dar Levi IF XXXII 164.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 302
Antraštė:
žẽbras
Straipsnelis:
[Recenzuojamas B. Laumanės str.] Nuo labiausiai paplitusio [žebenkšties pavadinimo] varianto zebiekste [la. kalboje] (su daugeliu šalutinių variantų) ir jo atliepinio lie. žebenkšti̇̀s, kuriuos jau iš seniau mėginama sieti su la. zebīt ‘nudžiauti, nušvilpti’, lie. žė́bėti ‘čiaumoti, žlioburti’, autorės nuomone, veikiausiai reikėtų atskirti la. zeb(e)ris (su keletu kitų artimų variantų), siejant su lie. žẽbras, . Aiškios ribos, beje, čia nėra: vartojama gerokai tarpinių variantų su -r-, aiškinamų arba kontaminacija, arba paprasčiausiai r įterpimu.
Šaltinis:
Urbutis 1989b, 94
Antraštė:
žẽbras
Straipsnelis:
žr. žebenkštė
Šaltinis:
Laumane 1987b, 186–196
Antraštė:
žẽbras
Reikšmė:
buntköpfig
Straipsnelis:
žr. žiobrys
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas