Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žegnoti
Straipsnelis:
Lie. žegnoti < le. żegnać = č. žehnati < vok. a. segnem = s. ang. segnian, s. v. a. seganōn ir t. t., visi < lo. signāre, vedinio iš signum ‘ženklas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1479–1480

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas