Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
želpúoti
Reikšmė:
‘plepėti’
Straipsnelis:
[Tiriamos baltbr. – baltų izoleksos – žodžiai, turintys reikšmės ir skambėjimo bendrumą br. ir bl. kalbose]. Neseniai Ašmenos rajone buvo užfiksuotas žodis зяле́паць ‘cypsėti (apie viščiukus)’. Tai, regis, vienintelis slavų atitikmuo lie. želpúoti ‘plepėti’. Kaip nurodė K. Būga (Aist. st. p. 191), šis retas lie. žodis giminiškas s. i. jalpáti ‘burba, vapalioja’ […]. Galima remiantis trimis ide. kalbų grupėmis […] [65] rekonstruoti (kelti rekonstravimo klausimą) ide. šaknies *̑hel-p- arba *̑el-p-.
Šaltinis:
Супруг 1984, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas