Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žélvė
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais]. žely (Gen. želъve) ‘vėžlys, balandis?’ (VASMER R. II 41 prie želvák, MACHEK 593, prie želva), pvz., r. bžn. sl. žely, -ъve, r. žolv’, etc. Tikslus atitikmuo pasirodo gr. χέλῡς, -υος, kuris reprezentuoja ide. g̑helū-, tikriausiai susijusią su ide. *g̑hel-, aptarta prie *žьltъ, etc. Turėtume pridurti dar lie. žélvė su to paties ide. žodžio sateminiu elementu ir r. bžn. sl. atskirą sateminę (?) formą zelvь.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas