Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žemai̇̃
Straipsnelis:
Pr. semmai (zemai) līsuns ir kt. s. v. līse; semmai ēilai 75,₁₄ ‘untergehe (III asm.)’: semmē, lie. žemai̇̃, žẽmas, gr. χαμαί, apie tai Solmsen KZ XLIV 182.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 303
Antraštė:
žemaĩ
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste. Tai leidžia žiūrėti iš naujos perspektyvos į ide. ‘Thorn’ problematiką. Žodis ‘žẽmė’ baltų-slavų kalbose:] tradiciškai pr. semmai ‘nieder’ = lie. žemaĩ ‘unter, nieder’ kildinimas iš bl.-sl. *ǰimái < *g̑ʰm̥áh₂-i ‘auf der / die Erde’, atsiradęs iš lokatyvo be galūnės iš eh₂-kolektyvo *dʰg̑ʰm̥-éh₂-, plg. gr. χαμαί, tačiau tai nepaaiškina jų vokalizmo. Taigi pr. semmai, lie. žemaĩ veikiausiai yra bl.-sl. naujadaras iš *ǰém-o- ‘auf der Erde / am Boden befindlich’ (plg. lie. žẽmas ‘niedrig’) su produktyvia priesaga lie., pr. -aĩ, sl. -.
Šaltinis:
Lipp 2009b, 84–85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas