Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žẽmas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbų raidoje.] Būdvardis ‘žemas’ susijęs su žodžiu ‘žemė’ : lie. žẽmas, la. z̧ms, pr. prieveiksmis semmai ‘žemai; toli’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
žemas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymim. sąv. ‘žemas’, dažniausiai siejami su sąv. ‘esantis ant žemės’, ‘gulintis’, ‘žemyn’, ‘po’. Lie. žemas, la. zems, gr. χθαμαλός ‘t. p.’, lo. humilis ‘t. p.’, gimim. gr. χθών ‘žemė’, χαμαί ‘ant žemės’, lo. humus ‘žemė’, lie. žemė, la. zeme ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 853
Antraštė:
žẽmas
Straipsnelis:
žr. žemė
Šaltinis:
Mažiulis 1995a, 45–46
Antraštė:
žẽmas
Straipsnelis:
žr. žẽmė
Šaltinis:
Lipp 2009b, 83–84
Antraštė:
žẽmas
Straipsnelis:
žr. žemai
Šaltinis:
Lipp 2009b, 84–85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas