Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žemlindis
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos paminkluose aptinkamas ir griežčio pavad. žemlindis (Milkaus, Neselmano, Kuršaičio žod.). Tačiau šis griežčio pavadinimas buvo retai vartojamas.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959d, 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas