Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žer̃gti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. -жаргаць, -жыргнуць : ажарга́ць (каня́) ‘apžergti (arklį), sėsti apžargomis (be balno)’ Rozvadovskis Wybór pism II 108. ‘(br.) асядлаць’ Stankevičius К V 178; перажаргаць ‘peržergti, peržengti’ Stankevičius К V 178; піражыргну́ць (su g ir tarminiu (?) ы) ‘t. p.’ MC 145. Plg. le. trm. (matyt, tik Vilniaus krašto) żergać ‘žergti, žengti’ SJP VIII 708 (su żerganie), Turska Wilno... I 224 ir priešdėlines jų formas. Iš lie. (ap-, at-, pér-)žer̃gti; plg. dar kitų balsių kaitos laipsnių žárgìnti, žirglióti ir pan.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 59
Antraštė:
žer̃gti
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. härkä ‘Ochse, Stier’ < *žarga (← žer̃gti) […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas