Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žérplėti
Straipsnelis:
[Tarp reduplikuotų darinių išskiriami vediniai, sudaryti iš dviejų panašios reikšmės, bet skirtingos kilmės šaknų:] Lie. žérplėti (resp. žerplė́ti, žérplėja) [randamas jau Daukšos Postilėje] reiškė ‘sich röten von der Flamme’; šiandien šio veiksmažodžio reikšmė ‘glühen, von der Kohle’. Minėtasis lie. veiksmažodis yra heterogeninis reduplikuotas darinys, susidedąs iš dviejų žodžių šaknų: žėrė́ti, žė̃ri ‘glühen’ bei pl. plė́nys ‘Glut, Flakasche’ [27]. Lie. trm. žerklė́ti (vietoj žerplė́ti) aiškiname pl > kl kaita; plg. lie. klebõnas ‘Dorfpfarer’ < le. pleban.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 25
Antraštė:
žérplėti
Reikšmė:
žerplė́ti
Straipsnelis:
Lie. žérplėja, -ėjo, žérplėti resp. žerplė́ti fiksuojamas dar Daukšos „Postilėje“ (jo reikšmė ‘sich röten (als Flamme)’ 14₃₅, tačiau šiandien šis veiksmažodis reiškia ‘glühen, von der Kohle’ [35]. Lie. žérplėti bus atsiradęs susiliejus dviem žodžiams, kurie buvę šalia viens kito pasakomi, t. y. žė̃ri, -ėjo, žėrė́ti ‘glühen’ (: žarijá ‘glühende Köhle’) bei plė́nys (< *plē- ‘Glut, Flokasche’.
Šaltinis:
Otrębski 1955, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas