Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žesti̇̀s
Straipsnelis:
Iš Skardžiaus (1931) darbo plg. s. lie. žesti̇̀s ‘Blech’ (‘skarda’) iš br. žestь (p. 248).
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 323 išn. 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas