Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiaũbti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. La. ret. žuba ‘gružlys’ siejamas su žubît ‘graužti, kramsnoti, žlioburti’ (Laumane ZNLV 98), veikiausiai toliau (sykiu su žubinât ‘žiaumoti, čiulpti’) pirmiausia giminišku su lie. žiaũbti ‘pilnu snukiu ėsti’, žiauberė̃ ‘sudžiūvęs duonos kampas, kriaukšlys’ (ne su la. župsnis, lie. žiùpsnis, žr. ME IV 827); iš slavų gružlio pavadinimų – r. trm. пескозо́б(ик), пескозо́бчик, ukr. trm. піскозо́б(а), піскозу́б (dar le. ret. piaskozob, tik juo vadinama kita žuvis – ‘kirtiklis’: s. r. zobati ‘ėsti’ (gimin. su lie. trm. žė̃bti, žė́bėti ‘(biralus) ėsti, žlioburti’).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas