Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiaudùs
Reikšmė:
rūstus, žvarbus
Straipsnelis:
[r. жуткий, жуда lie. ‘žiaudùs’] M. Vasmeris [2 63], gretindamas rusų žodžius su lie. žudýti, atmeta skolinimosi galimybę, nes nurodo reikšmių skirtumą. Bet jis pats niekaip nepaaiškina r. ж santykio su lie. ž. Todėl skolinosi iš lietuvių kalbos (Е. Ф. Карский, Ю. Лаучюте, П. Г. Добромолов) galimybę reikia laikyti visai tikėtina.
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 31
Antraštė:
žiaudùs
Reikšmė:
rūstus
Straipsnelis:
žr. žūdyti
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas