Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiaũmoti
Reikšmė:
kramtyti ilgai vobuliuojant
Straipsnelis:
Lie. (i)au > br. о(ё) atvejai: br. жо́маць ‘kramtyti, vobuliuoti’ kildinamas iš lie. žiaũmoti, žiaumóti ‘kramtyti ilgai vobuliuojant’ – жо́маць < жоўмаць < жа́ўмаць < lie. žiaũmoti.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 71–72
Antraštė:
žiaumóti
Reikšmė:
kramtyti ilgai vobuliuojant
Straipsnelis:
žr. žiaumoti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 71–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas