Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiaunė̃
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Semantinės grupės žiaunė̃ (žiaunà, -os) ‘žiauberė’ (ir žiáuna ‘žandikaulis’), žiaunóti ‘žiaumoti’, žiaumóti negražiai valgyti’ žodžiai yra išaugę iš pirminio veiksmžodžio, neišlikusio lietuvių kalboje, bet žinomo kitur, plg. r. жева́ть, жую́, le. żyć (żwać; żuję) ‘kramtyti’, s. v. a. kiuwan ‘t. p.’ ir kt. (ide. *g̑eu- ‘kramtyti’).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas