Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiedas
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką „(piršto) žiedas“, dažniausiai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘žiedas’ platesne apskritos formos reikšme arba ‘pieštas’. Keletas šios reikšmės žodžių siejami su sąvoka „uoga“, „pumpuras“. Lie. žiedas, pradinė reikšmė greičiausiai ‘(vos prasiskleidęs) gėlės žiedas’, giminiškas žydėti. Semantinė raida ‘(vos prasiskleidęs) gėlės žiedas’ →‘(piršto) žiedas su akute’ →‘piršto žiedas’. Semant. plg. pr. baguo : prov. baga ‘uoga’. Semantinė raida tokia pati.
Šaltinis:
Buck 1949, 444
Antraštė:
žiedų mėnuo
Reikšmė:
balandis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Palionis LLK XVI–XVII a. p. 239 šį žodžių junginį laiko priklausantį liaudies lietuviškos leksikos grupei.] Sunku įsivaizduoti, kad šitie pavadinimai būtų atsiradę be lenkų kalbos įtakos: žiedų mėnuokwiecié [ir kt. pavyzdžiai].
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 227
Antraštė:
žíedas, žiẽdas
Straipsnelis:
Vanda Kazanskienė (Sankt Petreburgas) nagrinėjo lie. žíedas/žiẽdas istoriją. Jos manymu, homonimai ‘ant rankos mūvimas papuošalas ir kt.’ bei ‘augalo dauginimosi organas, iš kurio užauga vaisius’ yra bendrašakniai ir etimologiškai sietini su žíesti ‘lipdyti (iš molio), formuoti, jungti’. Pirmasis laikytinas nomen resultati, o antrasis – nomen loci.
Šaltinis:
Pakerys 2002, 193–194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas