Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žirnikai
Straipsnelis:
žirnio pavadinimo savo vardą gavo žirnikai ‘toks juodais grūdais laukinis vikis’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1957a, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas